Pevnost lan

Pevnost je síla, při které dojde k destrukci (přetržení) lana. Uvádí se v N (Newtonech), v kg (kilogramech) nebo v kN (kilonewtonech) či daN (dekanewtonech).

1 kg = 0,981 daN
1 000 kg = 9,81 kN

Normy upravující pevnost lan

Minimální pevnost odpovídá příslušným evropským normám:

 • EN ISO 1346 - PP pásek a PP Multitex
 • EN ISO 14687 - Polysteel
 • EN ISO 1140 - Polyamid
 • EN ISO 1141 - Polyester
 • EN ISO 10556 - Polyester/polyolefin dvojitá vlákna

Minimální pevnosti nestandardních lan jsou stanoveny na základě vlastních měření v naší laboratoři a testovacích zařízeních certifikovaných a dozorovaných Germanischer Lloyd.

Nosnost lan

Je třeba rozlišovat mezi maximální pevností lana a jeho nosností. Nosnost je maximální zatížení lana, které nesmí být překročeno a je závislá na stanoveném koeficientu bezpečnosti, který vyjadřuje poměr mezi pevností a nosností. Obecně platí, že nosnost lana je na úrovni maximálně do 20 % pevnosti v tahu.

Faktory ovlivňující pevnost lan

 Mezi faktory ovlivňující pevnost lan patří:

 1. Konstrukce lana - s rostoucím počtem pramenů rostou užitné vlastnosti lan. Provedení s jádrem navíc zvyšuje pevnost.
 2. Oděr lana - dotyk lan s hranami, výstupky – narušují se povrchová vlákna a dochází ke snižování pevnosti.
 3. Sluneční, resp. UV záření - UV záření snižuje pevnost lana.
 4. Působení chemikálií - pevnosti lan z materiálů, které nejsou odolné vůči různým chemikáliím, mohou být významně ovlivněny působením těchto látek.
 5. Působení teploty - při teplotách nad -150 °C dochází k měknutí lana a snížení pevnosti.
 6. Sálavý zdroj tepla - například při sušení, při otevřeném ohni, při styku s horkými předměty.
 7. Záplety - snižují pevnost lan o 10 %
 8. Uzly - snižují pevnost lan až o 50 %.
Zpět na výpis článku
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů