Kariéra

Chcete se přidat?

Jsme významným regionálním zaměstnavatelem a nabízíme svým zaměstnancům další prohlubování kvalifikace a řadu zaměstnaneckých výhod:

  • 25 dnů dovolené
  • příspěvek na penzijní připojištění ve výši 2,5 % z hrubé mzdy
  • dotované stravování v podnikové jídelně
  • příspěvek na dopravu zaměstnancům dojíždějícím 10 km a více
  • příspěvek na zdraví a volný čas
  • horolezecký kroužek pro děti zaměstnanců
  • slevy na firemní výrobky
  • firemní akce (sportovní den, den otevřených dveří, vánoční večírek aj.)

Aktuální nabídka pracovních pozic

Můžete nás kontaktovat

Alena Štěpáníková

Alena Štěpáníková

Mgr. Alena Sedláčková

Mgr. Alena Sedláčková

Poučení o ochraně osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Tyto svěřené osobní údaje jsou shromažďovány za účelem jejich uložení a dalšího případného zpracování pro vnitřní potřebu firmy LANEX a.s. v České republice, a to za účelem výkonu práv a plnění povinností souvisejících s případným uzavřením pracovněprávního vztahu. Po 6-měsíční lhůtě budou tyto údaje skartovány.

Zjistíte-li porušení povinností při správě osobních údajů, máte právo žádat Úřad pro ochranu osobních údajů o zajištění opatření k nápravě a domáhat se nároků uvedených v příslušných ustanoveních nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Firma LANEX a.s. informuje o výsledcích výběrových řízení pouze ty uchazeče, s nimiž navázala předchozí osobní kontakt.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů