Projekty

EU-Projekt

EU-Projekt

Název projektu: Úspory energie – extrudér LANEX a.s.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Výzva II programu podpory Úspory energie

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, a to pořízením nového extrudéru, který nahradí dva již generačně zastaralé stroje limitující rozsah výroby a zvyšující výdaje na jednotku produkce. Úspora elektrické energie instalací nové technologie bude činit až 50 %.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Úspory energie.pdf

Rozšíření vývojové kapacity.pdf

EU-Projekt

Zelená firma

Zelená firma

Od 6. 3. 2017 jsme zapojeni do projektu Zelená firma. Našim zaměstnancům umožňujeme zbavit se zdarma a hlavně ekologickým způsobem vysloužilých či nepotřebných drobných elektrospotřebičů a baterií. Ty mohou zaměstnanci odevzdat do sběrného boxu, který je umístěn na vrátnici při vstupu do společnosti. Tímto krokem se snažíme rozšiřovat naše aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Jaký je cíl projektu Zelená firma?
Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí, prostřednictvím zpětného odběru a recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ty často obsahují životu nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či bromované zpomalovače hoření. Na druhou stranu však také velké množství recyklovatelných a znovu použitelných materiálů.

Certifikát ke stažení ZDE

Zelená firma
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů