• Úvod
  • Podpora
  • Péče o lana a bezpečnost při používání

Péče o lana a bezpečnost při používání

  1. Chraňte lano před přímým kontaktem s drsnými povrchy, ostrými hranami, chemickými účinky a vysokými teplotami.
  2. U lan se zapletenými oky nebo u lan spojených zapletením se snižuje pevnost pouze o 10 %. Uzly snižují pevnost lana o 25–55 %.
  3. Pokud je to možné, lana skladujte v čistých a suchých podmínkách, chráněných před přímým slunečním zářením.
  4. Vyvarujte se ostrého ohýbání lana, když je pod napětím, protože v tomto případě by byla namáhána pouze asi polovina vláken. Minimální průměr ohybu lana by měl být šestkrát větší než je průměr lana.
  5. Lana jsou vystavena značnému opotřebení v exponovaných oblastech, kde jsou vystavena dlouhodobému tření a otěru. Proto je vhodné tyto body kontrolovat a pravidelně měnit polohu lana, aby bylo používáno rovnoměrněji. Nejvíce namáhané oblasti jsou oblasti, které přicházejí do styku s kotvícími oky, kladkami atd.
  6. Nikdy nestůjte ve směru napnutí lana. Pokud se lano přetrhne, uvolněná energie může způsobit vážné zranění.

Lana skladujte nejlépe v suchých a temných místnostech a chraňte před sálajícím teplem z tepelných zdrojů. Zabraňte kontaminaci chemikáliemi. I když je většina lan vůči chemikáliím odolná, dlouhodobější kontaminací by mohlo dojít k významnému poškození lana. K dělení lan používejte ostrý nůž nebo tavící drát. Pokud lano dělíte nožem, nezapomeňte obě oddělované části zafixovat lepící páskou nebo drátkem proti samovolnému rozpletení. Konce syntetických lan, která byla dělená jinak než tavícím drátem, vždy zatavte, a to alespoň plamenem zapalovače.

Zpět na výpis článku
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů