• Úvod
  • Péče o horolezecké lano
Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.

Průmysl

Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.
Chci vědět více
Horolezecká lana TENDON, lana pro vodní sporty, kluzáky, fitness…

Sport

Horolezecká lana TENDON, lana pro vodní sporty, kluzáky, fitness…
Chci vědět více
Lano, špagát, šňůrka, provaz, šňůra, motouz pro zahradu, dílnu a domácnost.

Hobby a řemeslo

Lano, špagát, šňůrka, provaz, šňůra, motouz pro zahradu, dílnu a domácnost.
Chci vědět více
Statická lana TENDON a prostředky osobního zabezpečení pro  bezpečnou práci.

Práce

Statická lana TENDON a prostředky osobního zabezpečení pro  bezpečnou práci.
Chci vědět více
Lana se speciální odolností pro záchranu a ochranu.

Záchranářství, armáda a speciální složky

Lana se speciální odolností pro záchranu a ochranu.
Chci vědět více

Péče o horolezecké lano

Čištění, údržba, vliv chemikálií a desinfekce lana

Špinavé lano lze prát ručně ve vlažné vodě do 30 °C (86 °F). Pro lepší účinek praní doporučujeme použít TENDON ROPE CLEANER. Lano je potřeba dobře propláchnout čistou vodou a sušit na suchém stinném místě. Lano nesmí přijít do styku s žádnou chemikálií, pokud se tak stane, dále jej nepoužívejte. Poškození lana není většinou na první pohled patrné. Pro desinfekci lana lze použít slabý 1% roztok hypermanganu nebo přípravek MIRAZYME.

Negativní vliv na životnost dynamických lan (vliv vlhka a zledovatění)

Je-li lano mokré nebo zmrzlé, dochází k výraznému snížení jeho dynamických vlastností a pevnosti, zvláště klesá pevnost v uzlech. Tření o skálu, karabiny či jiné ostré hrany, je nejčastější způsob mechanického poškození lana. Prach pronikající pomocí vlhkosti do struktury lana způsobuje jeho pomalé opotřebení. Tření a následné tepelné vlivy při spouštění a slaňování mohou poškodit oplet lana a snížit jeho pevnost a životnost. Pokud je to možné, používejte vždy obal na lano.

Vliv skladování a stárnutí podmíněné používáním

Lana se nesmí skladovat v blízkosti tepelných zářičů a jiných tepelných zdrojů. Rovněž je nutné se vyhnout skladování lan na přímém slunci (PLATÍ I PRO VÝLOHY OBCHODŮ). Doporučené hodnoty pro vlhkost a teplotu ve skladovacím prostředí jsou okolo 60 % a 20 °C. Lana by neměla přijít do styku s jakýmikoli chemikáliemi (organické chemikálie, oleje, kyseliny) a jejich výpary. V případě, že k tomu dojde, lano dále nepoužívejte. Nepoužívejte lano označené neznámou lepicí páskou (kromě výrobcem doporučených).

Kontrola lan 

Lano je nutné zkontrolovat vizuálně a hmatem po každém lezeckém dnu, po každém závažnějším pádu, po každé horolezecké aktivitě, nebo pokud používáte mačky a cepín. V případě, že lezec používá dynamická lana pro stavební práce ve výškách nebo v záchranářství, je povinen zajistit kontrolu alespoň každých dvanáct měsíců u osoby oprávněné výrobcem. Výrobce není odpovědný za jakoukoliv nehodu způsobenou použitím poškozeného lana, které mělo být vyřazeno z používání. Lano, které bylo vyřazeno z používání, musí být označeno nebo znehodnoceno takovým způsobem, který vylučuje jeho další používání.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů