• Úvod
  • Jak prodloužit životnost ochranných prostředků
Jak prodloužit životnost ochranných prostředků

Jak prodloužit životnost ochranných prostředků

Pro zachování úplné funkčnosti pracovních ochranných prostředků je důležité nejdříve zajistit pracovní prostředí. Ostré hrany, koroze, trhliny a řezy jsou nebezpečným prostředím především pro produkty z textilních materiálů. Tato místa musí být vždy ochráněna. Vystavení prostředků dlouhodobým extrémním teplotám či působení chemikálií může vést k degradaci materiálu. Vždy je nutné pečlivě přečtení návodu.

Produkty pravidelně čistěte a dezinfikujte. Je nutné vždy používat doporučené čistící prostředky.

  • Lana, pásky a ostatní textilní materiály – čistící prostředek pro jemné tkaniny. Lze prát ručně nebo v pračce. Vždy je potřeba důkladně opláchnout.
  • Bezpečnostní tlumiče – vlhký hadr. Tlumič nesmí být ponořen do vody. Pokud navlhne, je nutné nechat jej přirozeně vyschnout.
  • Plastové díly – pouze voda.
  • Kovové části – pro lepší funkčnost je nutné promazávat.

Prostředky je ideální přepravovat v ochranném obalu, který zabrání proniknutí vlhkosti (doporučujeme pytel z impregnované textilie nebo plastový/ocelový kufr). Důležité je však skladovat tyto prostředky volně balené v dobře větraných a suchých prostorech. Nevystavujte je UV záření.

MAXIMÁLNÍ DOBA VHODNOSTI K POUŽITÍ 

Vždy se řiďte návodem. Všeobecně platí, že zařízení lze používat 10 let od data výroby. 

POZOR: Maximální doba používání zařízení závisí na intenzitě a prostředí použití. Zařízení používáno v drsných podmínkách, s častým kontaktem s vodou, ostrými hranami, korozivními látkami a extrémními teplotami může být staženo z používání i po jednom použití.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů