• Úvod
  • Doba skladování dynamických lan
Doba skladování dynamických lan

Doba skladování dynamických lan

Lana TENDON lze skladovat v nepoužitém stavu, pokud nemají omezení doby používání, až 5 let.

Předpokladem jsou optimální skladovací podmínky, kterými jsou:

  • čisté místo, chráněné před světlem,
  • žádné chemické, fyzikální či mechanické vlivy,
  • teplota 15 – 25 °C,
  • relativní vlhkost cca 65 %.

Nutná je také každoroční prohlídka lana kompetentní osobou pověřenou výrobcem.

Ve složitém procesu výroby lan se vlákna dostávají do stavu mechanicky podmíněného napětí a s přibývající délkou skladování u nich nastává tzv. retardace a relaxace. Tzn., že makromolekuly polymeru se "uvolňují". Tento jev ale není škodlivý, je dokonce spojen se zlepšením dynamických vlastností. Výzkumy ukázaly, že výsledky zkoušek dynamického chování lan několik let (optimálně) skladovaných často leží nad hodnotami, které byly naměřeny v době po vyrobení. Polyamid rovněž neobsahuje žádné přísady ani změkčovadla (jako například PVC), které by se mohly uvolňovat. Proto se nevyskytuje ani žádné zkřehnutí.

Standardizovaná úprava vláken nanotechnologií poskytuje lanům dodatečnou ochranu.

Pro zajímavost:

Výzkumy bezpečnosti, prováděné v minulosti horolezeckými svazy, ukázaly u některých použitých a uskladněných lan, která byla vyrobena už na počátku 60. let, zbytkovou kapacitu dvou normovaných pádů!

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů