Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.

Průmysl

Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.
Chci vědět více

Projekty

Projekt UE

Projekt UE

Nazwa projektu: Oszczędności energii – ekstruder LANEX a.s.

Program operacyjny Przedsiębiorczość i innowacje dla konkurencyjności 2014 – 2020
Zaproszenie II programu wsparcia Oszczędności energii

Projekt jest skierowany na obniżenie energochłonności/podniesienie skuteczności energetycznej procesów produkcyjnych i technologicznych, i to przez nabycie nowego ekstrudera, który zastąpi dwa generacyjnie już przestarzałe maszyny limitujące zakres produkcji i podnoszące wydatki na jednostkę produkcji. Oszczędność energii elektrycznej przez instalację nowej technologii będzie wynosić nawet 50%.

PROJEKT TEN JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ PRZEZ MINISTERSTWO PRZEMYSŁU I HANDLU RC.

plakat A4 do ściągnięcia

Projekt UE

Projekt UE

Projekt UE

Název projektu: Rozšíření vývojové kapacity ve společnosti LANEX

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
Výzva III programu podpory Potenciál

V rámci realizace projektu bude rozšířena vývojová kapacita společnosti LANEX a.s. Projekt je zaměřen na významné rozšíření výzkumných a inovačních kapacit společnosti nákupem nového technologického vybavení s cílem vývoje nových typů lan z vysoce pevného polyetylenu. Realizací dojde k zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

plakát A4 ke stažení

plakát A4 ke stažení

Projekt UE

Zielona firma

Zielona firma

Od 6.03. 2017 r. uczestniczymy w projekcie Zielona firma. Naszym pracownikom umożliwiamy pozbawić się za darmo i głównie sposobem ekologicznym zużytych czy niepotrzebnych drobnych sprzętów elektrycznych i baterii. Pracownicy mogą je oddawać do pojemnika zbiorczego, który jest umieszczony w portierni koło wejścia do spółki. Tym krokiem staramy się poszerzać nasze działania w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Jaki jest cel projektu Zielona firma?

Celem projektu Zielona firma jest ochrona środowiska naturalnego za pośrednictwem powrotnego odbioru i recyklingu niepotrzebnych urządzeń elektrycznych. Zawierają one często substancje niebezpieczna dla życia, jak na przykład rtęć, ołów, kadm czy bromowane spowalniacze palenia. Z drugiej strony jednak także dużą ilość recyklowalnych i ponownie przydatnych materiałów.

Certyfikat do ściągnięcia TU

Zielona firma
ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych