Kariera

Chcesz dołączyć?

Oferujemy bonusy:

  • dodatek prozdrowotny
  • bonus na transport
  • 25 dni urlopu
  • akce firmowe
  • dopłata na posiłki w stołówce zakładowej

Aktualnie nie mamy żadną otwartą pozycje, będziemy wdzięczni jeśli nam zostawicie wasze CV.

Możesz się z nami skontaktować

Alena Štěpáníková

Alena Štěpáníková

zawody menadżerskie i techniczno-gospodarcze

+420 553 751 219

+420 724 353 773

personalistika@lanex.cz

Mgr. Alena Sedláčková

Mgr. Alena Sedláčková

Informacja o ochronie danych osobowych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Te przekazane dane osobowe są gromadzone w celu ich zapisania i dalszego ewentualnego przetwarzania dla potrzeby wewnętrznej firmy LANEX a.s. w Republice Czeskiej, i to w celu realizacji praw i spełnienia obowiązków związanych z ewentualnym zawarciem stosunku pracy. Po 6-miesięcznym terminie dane te zostaną usunięte.

O ile stwierdzisz naruszenie obowiązków przy administrowaniu danych osobowych, masz prawo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zapewnienie środków naprawy i wnieść roszczenia podane w odpowiednich postanowieniach ustawy nr 101/2000 Dz. U. o ochronie danych osobowych.

Firma LANEX a.s. informuje o wynikach przetargów tylko tych oferentów, z którymi uprzednio nawiązała kontakt osobisty.

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych