• Home
 • Wytrzymałość lin

Wytrzymałość lin

Wytrzymałość lin jest jedną z podstawowych charakterystyk. Chodzi o siłę w N (newtonach), które jest przykładana przy zerwaniu liny. Wytrzymałość jest także podawana w kg lub kN (kilonewtonach) i daN (dekanewtonach).

1 kg = 0,981 daN
1 000 kg = 9,81 kN

Normy rządzące wytrzymałością lin

Wytrzymałość minimalna odpowiada właściwym normom europejskim:

 • EN ISO 1346 - PP pásek a PP Multitex
 • EN ISO 14687 - Polysteel
 • EN ISO 1140 - Polyamid
 • EN ISO 1141 - Polyester
 • EN ISO 10556 - Polyester/polyolefin podwójne włókno

Minimalne wytrzymałości lin niestandardowych są ustalone na podstawie własnych pomiarów w naszym laboratorium na urządzeniach testujących certyfikowanych i nadzorowanych przez Germanischer Lloyd.

Nośność lin

Należy rozróżniać wytrzymałość maksymalną liny i jej nośność. Nośność jest maksymalnym obciążeniem liny, którego nie wolno przekraczać, i jest zależne od ustalonego współczynnika bezpieczeństwa. Jeżeli używanym wykończonych lin np. do podnoszenia ciężarów, musimy już pracować z tzw. współczynnikiem bezpieczeństwa, który jednoznacznie określa nośność liny.
Przykład: lina o minimalnej wytrzymałości 1000 kg, która zostanie użyta do podnoszenia ładunku i posiada współczynnik bezpieczeństwa 5:1, ma nośność 200 kg.

Czynniki wpływające na wytrzymałość lin

 1. konstrukcja liny
 2. starcie liny – w wyniku naruszenia powierzchniowych włókien dochodzi do obniżenia wytrzymałości
 3. działanie chemikaliów – na wytrzymałość lin z materiałów, które nie są odporne na różne chemikalia, może wywrzeć wyraźny wpływ działanie tych substancji – liny składować poza zasięgiem chemikaliów!
 4. oddziaływanie temperatury – patrz tabela własności – liny składować poza zasięgiem ciepła!
 5. oddziaływanie promieniowania słonecznego (UV) - liny składować w miejscach chronionych przed promieniowaniem słonecznym!
 6. oddziaływanie sił udarowych
 7. zaploty – obniżają wytrzymałość lin o ok. 10 %, zaploty należy wykonywać bardzo starannie
 8. węzły – obniżają wytrzymałość lin o ok. 50 % (nawet o 90 % u lin stalowych)
Wróć do wyciągu z artykułu
ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych