• Home
  • Technické pojmy
Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.

Průmysl

Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.
Chci vědět více

Technické pojmy

Pevnost (Relative strenght)

Základní vlastností lana je jeho pevnost, která je dána použitým materiálem. Pevnost se měří pod napětím lana při přetrhu. Měrnou jednotkou je Newton. Pokud je lano zapleteno, jeho pevnost je snížena o 10 %. Uzlováním lana se snižuje jeho pevnost o 50 % (v případě ocelového lana je to až o 90 %). Mezi další faktory ovlivňující tuto vlastnost patří UV záření, působení chemikálií a tepla. Proto vždy skladujte lana na bezpečném místě.

Bod tání (Melting temperature)

Působení tepla může ovlivnit funkčnost lan vyrobených ze syntetických materiálů. Povrch lana může začít „glazovat“. Lano pak ztrácí svou pevnost. Proto není vhodné lana skladovat v blízkosti zdroje tepla.

Maximální teplota (Maximum long-term-use temperature)

Udává maximální dlouhodobé působení tepla. Při této teplotě nedojde k poškození lana, ale může dojít ke snížení jeho technických parametrů.

Pracovní zatížení (Working load)

U lana je důležité rozlišit bod zlomu (breaking load) a pracovní zatížení (working load). Pracovní zatížení udává maximální napětí lana, které je ještě bezpečné.

Odolnost vůči UV záření (UV radiation resistence) 

Textilní lana mohou působením UV záření ztrácet svou pevnost. Pokud budete lano používat v podmínkách, kde bude vystaveno vysokému UV záření, zvolte lana z polypropylénu. Polypropylénová lana odolávají velice dobře. I přes tuto vlastnost samotného vlákna přidáváme lanům ještě větší ochranu v podobě povrchové úpravy.

Odolnost vůči oděru (Abrasion resistence)

Udává odolnost lana vůči oděru a ostrým hranám.

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych