• Home
  • Správná manipulace s papírenským lanem
Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.

Průmysl

Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.
Chci vědět více

Správná manipulace s papírenským lanem

Pozor na správné odvinování lana z cívky. Pokud se lano odvíjí z cívky ze svislé polohy, kroutí se. Kroucení zabráníte, pokud je cívka ve správné, a to vodorovné poloze. Cívku buď podepřete, nebo použijte náš vozík na cívky.


Vždy používejte správný průměr lana. Velikost drážek ve stroji musí odpovídat průměrům použitých lan. Lano pak ve stroji správně sedí a funguje tak, jak má.

Lana ve vodících kladkách musí být vycentrovaná a nedotýkat se ostrých krajů kladek. Pokud tomu tak není, lana se odírají a zkracuje se jejich životnost. 


Používáte-li ve stroji dvě lana, pozor na to, aby se vzájemně nekřížila. 


Požadovaný úhel opásání je min 60° z důvodu, aby se kladka točila rychlostí lana. V opačném případě se lano může zasekávat a pálit.

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych