• Home
  • Skladování lan
Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.

Průmysl

Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.
Chci vědět více

Skladování lan

Lana LANEX Yachting lze skladovat v nepoužitém stavu až 5 let.

Předpokladem jsou optimální skladovací podmínky, a těmi jsou:

  • čisté místo, chráněné před světlem;
  • žádné chemické, fyzikální či mechanické vlivy;
  • teplota 15 – 25 °C;
  • relativní vlhkost cca 65 %.

Ve složitém procesu výroby lan se vlákna dostávají do stavu mechanicky podmíněného napětí a s přibývající délkou skladování u nich nastává tzv. retardace a relaxace. Tzn., že makromolekuly vlákna se "uvolňují". Tento jev ale není škodlivý, je dokonce spojen se zlepšením některých vlastností lana. Výzkumy ukázaly, že výsledky zkoušek dynamického chování lan několik let (optimálně) skladovaných často leží nad hodnotami, které byly naměřeny v době po vyrobení. V případě dodržení optimálních podmínek skladování lana lze eliminovat značnou část negativních změn vlastností lana po dobu skladování.

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych