• Home
  • PROMIENIOWANIE UV

PROMIENIOWANIE UV

Promieniowanie UV jako naturalny składnik promieniowania słonecznego ma wpływ na prawie wszystkie materiały włókiennicze, których używa się przy produkcji tekstyliów technicznych. W wyniku oddziaływania promieniowania UV dochodzi do degradacji materiału i przez to do strat wytrzymałości podstawowych elementów budowlanych – włókien czy taśm.

Nasilenie promieniowania UV jest zmienne i jest proporcjonalne do natężenia promieniowania słonecznego w różnych rejonach geograficznych. Nasilenie promieniowania UV mierzymy w kLy (kilolengley), a więc w jednostkach wyrażających ile energii promieniowania UV trafi na jeden mm3 za rok. Uogólniona mapa rejonów według nasilenia promieniowania UV.

Największy wpływ promieniowanie UV wywiera na polipropylen. Materiał ten, który jest podstawą wielu branż, przed skutkami promieniowania UV należy chronić. Odbywa się to przy pomocy specjalnych domieszek – stabilizatorów. Stabilizacja polipropylenu przed skutkami promieniowania UV kieruje się nasileniem tego promieniowania w poszczególnych rejonach.

Jeżeli mamy np. linę polipropylenową ustabilizowaną na 100 kLy, a więc na warunki Europy środkowej, oznacza to, że lina ta w ciągu jednego roku nie może utracić więcej niż 50 % swojej wytrzymałości. Po to, żeby nie dochodziło do zbyt dużych ubytków wytrzymałości (zwłaszcza w aplikacjach bezpieczeństwa), należy wybrać stabilizację wyższą niż wynosi nasilenie promieniowania UV w danym rejonie.

Ogónie wiadomo, że promieniowanie UV posiada najmniejszy wpływ na poliester. W wyniku długookresowych pomiarów i testów naszych wyrobów – lin z różnych materiałów – doszliśmy jednak do ciekawych wyników: najmniejsze ubytki wytrzymałości zostały stwierdzone u lin z polipropylenowego włókna multifilamentowego MULTITEX, które zostało standardowo ustabilizowane na 80 – 100 kLy, patrz wpływ promieniowania UV na wytrzymałość materiałów włókienniczych i czas połowicznego zaniku.

Liny z włókna MULTITEX staramy się wdrożyć wszędzie tam, gdzie są one długookresowo narażone na wpływ promieniowania UV – sieci robocze i zabezpieczające, elektryczne liny ogrodzeniowe, liny na dziecięcych placach zabaw itp.

Wróć do wyciągu z artykułu
ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych