• Home
  • Pielęgnacja lin i bezpieczeństwo podczas używania

Pielęgnacja lin i bezpieczeństwo podczas używania

  1. Chronić linę przed bezpośrednim kontaktem z szorstkimi powierzchniami, ostrymi kantami, oddziaływaniem chemicznym oraz wysokimi temperaturami.
  2. W przypadku lin z zaplecionymi pętlami lub lin połączonych przez zaplecenie wytrzymałość spada zaledwie o 10 %. Węzły obniżają wytrzymałość liny o 25–55 %.
  3. W miarę możliwości liny przechowywać w czystych i suchych warunkach, chronionych przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
  4. Wystrzegać się ostrego zginania liny, kiedy jest ona pod napięciem, ponieważ w tym przypadku byłaby obciążana tylko mniej więcej połowa włókien. Minimalny średnicy zgięcia liny powinna być sześć razy większa od średnicy liny.
  5. Liny zagraża znaczne zużycie na narażonych fragmentach, gdzie są poddawane długookresowemu tarciu i ścieraniu. Dlatego jest wskazane kontrolowanie tych punktów i regularne zmienianie położenia liny, żeby była używana bardziej równomiernie. Najbardziej obciążanymi fragmentami są fragmenty mające kontakt z pętlami kotwiącymi, rolkami itd.
  6. Nigdy nie wolno stać w kierunku naprężenia liny. Jeżeli lina się przerwie, uwolniona energia może spowodować poważne skaleczenie.

Liny należy składować najlepiej w suchych i ciemnych pomieszczeniach i chronić przed promieniującym ciepłem ze źródeł ciepła. Zapobiec skażeniu chemikaliami. Choć większość lin jest na chemikalia odporna, to w wyniku dłużej trwającego skażenia mogłoby dojść do istotnego uszkodzenia liny. Do cięcia lin należy używać ostrego noża lub drutu topiącego. Jeżeli lina jest przecinana nożem, nie wolno zapomnieć obu oddzielonych części ustabilizować taśmą lub drutem przed samowolnym rozplataniem. Końce lin syntetycznych, które były przecinane inaczej niż drutem topiącym, zawsze należy zgrzać, i to przynajmniej płomieniem zapalniczki.

Wróć do wyciągu z artykułu
ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych