• Home
  • Péče o horolezecké lano
Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.

Průmysl

Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.
Chci vědět více

Péče o horolezecké lano

Čištění, údržba, vliv chemikálií a desinfekce lana

Špinavé lano lze prát ručně ve vlažné vodě do 30 °C (86 °F). Pro lepší účinek praní doporučujeme použít TENDON ROPE CLEANER. Lano je potřeba dobře propláchnout čistou vodou a sušit na suchém stinném místě. Lano nesmí přijít do styku s žádnou chemikálií, pokud se tak stane, dále jej nepoužívejte. Poškození lana není většinou na první pohled patrné. Pro desinfekci lana lze použít slabý 1% roztok hypermanganu nebo přípravek MIRAZYME.

Negativní vliv na životnost dynamických lan (vliv vlhka a zledovatění)

Je-li lano mokré nebo zmrzlé, dochází k výraznému snížení jeho dynamických vlastností a pevnosti, zvláště klesá pevnost v uzlech. Tření o skálu, karabiny či jiné ostré hrany, je nejčastější způsob mechanického poškození lana. Prach pronikající pomocí vlhkosti do struktury lana způsobuje jeho pomalé opotřebení. Tření a následné tepelné vlivy při spouštění a slaňování mohou poškodit oplet lana a snížit jeho pevnost a životnost. Pokud je to možné, používejte vždy obal na lano.

Vliv skladování a stárnutí podmíněné používáním

Lana se nesmí skladovat v blízkosti tepelných zářičů a jiných tepelných zdrojů. Rovněž je nutné se vyhnout skladování lan na přímém slunci (PLATÍ I PRO VÝLOHY OBCHODŮ). Doporučené hodnoty pro vlhkost a teplotu ve skladovacím prostředí jsou okolo 60 % a 20 °C. Lana by neměla přijít do styku s jakýmikoli chemikáliemi (organické chemikálie, oleje, kyseliny) a jejich výpary. V případě, že k tomu dojde, lano dále nepoužívejte. Nepoužívejte lano označené neznámou lepicí páskou (kromě výrobcem doporučených).

Kontrola lan 

Lano je nutné zkontrolovat vizuálně a hmatem po každém lezeckém dnu, po každém závažnějším pádu, po každé horolezecké aktivitě, nebo pokud používáte mačky a cepín. V případě, že lezec používá dynamická lana pro stavební práce ve výškách nebo v záchranářství, je povinen zajistit kontrolu alespoň každých dvanáct měsíců u osoby oprávněné výrobcem. Výrobce není odpovědný za jakoukoliv nehodu způsobenou použitím poškozeného lana, které mělo být vyřazeno z používání. Lano, které bylo vyřazeno z používání, musí být označeno nebo znehodnoceno takovým způsobem, který vylučuje jeho další používání.

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych