• Home
  • Jak s lanem zacházet
Jak s lanem zacházet

Jak s lanem zacházet

Aby lano co nejdéle vydrželo a jeho používání bylo bezpečné, doporučujeme následující:

  • Chránit lano před přímým kontaktem s drsnými povrchy, ostrými hranami, chemickými účinky a vysokými teplotami.
  • U lan se zapletenými oky nebo lan spojených zapletením se snižuje pevnost pouze o 10 %. Uzly snižují pevnost lana o 25 – 55 %.
  • Vyvarovat se ostrého ohýbání lana, když je pod napětím, protože v tomto případě by byla namáhána pouze asi polovina vláken. Minimální průměr ohybu lana by měl být šestkrát větší než je průměr lana.
  • Lana jsou vystavena značnému opotřebení v exponovaných oblastech, kde jsou vystavena dlouhodobému tření a otěru. Proto je vhodné tyto body kontrolovat a pravidelně měnit polohu lana, aby bylo používáno rovnoměrněji. Nejvíce namáhané oblasti jsou oblasti, které přicházejí do styku s kotvícími oky, kladkami atd.
  • Nikdy nestát ve směru napnutí lana. Pokud se lano přetrhne, uvolněná energie může způsobit vážné zranění.


KRÁCENÍ LAN

K dělení lan je nutné používat ostrý nůž nebo tavící drát. Pokud lano dělíte nožem, nezapomeňte obě oddělované části zafixovat lepící páskou nebo drátkem proti samovolnému rozpletení. Konce syntetických lan, která byla dělená jinak než tavícím drátem, vždy zatavte, a to alespoň plamenem zapalovače.

TIPIdeální volbou na krácení lan je pořízení pájky. LANEX nabízí konkrétně tuto PÁJKU ní také náhradní čepely.

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych