Big Bagi UN
Big Bagi UN

Grupa Big Bagów o specjalnym przeznaczeniu w zakresie transportu niebezpiecznych substancji. Big Bagi UN są projektowane zgodnie z przepisem United Nations Recommendations on the Transportation of Dangerous Materials, powszechnie znanego jako Orange Book i testowane następnie według przepisów wynikających z Orange Book dla transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID) i wodnego (IMDG-Code).

Big Bagi UN naszej produkcji są zaprojektowane z wysokimi parametrami i oferowane dla materiałów z grupy opakowaniowej II i III zgodnie z rozdziałem 9. Orange Book. Typowy produkt – trucizny, substancje żrące.

Oferowane typy: 

  • 13 H1 - PP FIBC zgrzebne bez folii 
  • 13 H2 - PP FIBC kaszerowane 
  • 13 H3 - PP FIBC zgrzebne z folią 
  • 13 H4 - PP FIBC kaszerowane z folią 

Bezpieczna nośność SWL (Safe Big Baging Load) 1000 kg i współczynnik bezpieczeństwa SF 6:1.
UN FIBC są oferowane w równym dnem, ze zsypem lub dnem stożkowym, które ułatwia wysypywanie „źle spływających“ materiałów.

Iść do sieci

Poptávkový formulář

Odsyłając formularz zgadzasz się z zasadami ochrony danych osobowych.

Grupa Big Bagów o specjalnym przeznaczeniu w zakresie transportu niebezpiecznych substancji. Big Bagi UN są projektowane zgodnie z przepisem United Nations Recommendations on the Transportation of Dangerous Materials, powszechnie znanego jako Orange Book i testowane następnie według przepisów wynikających z Orange Book dla transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID) i wodnego (IMDG-Code).

Big Bagi UN naszej produkcji są zaprojektowane z wysokimi parametrami i oferowane dla materiałów z grupy opakowaniowej II i III zgodnie z rozdziałem 9. Orange Book. Typowy produkt – trucizny, substancje żrące.

Oferowane typy: 

  • 13 H1 - PP FIBC zgrzebne bez folii 
  • 13 H2 - PP FIBC kaszerowane 
  • 13 H3 - PP FIBC zgrzebne z folią 
  • 13 H4 - PP FIBC kaszerowane z folią 

Bezpieczna nośność SWL (Safe Big Baging Load) 1000 kg i współczynnik bezpieczeństwa SF 6:1.
UN FIBC są oferowane w równym dnem, ze zsypem lub dnem stożkowym, które ułatwia wysypywanie „źle spływających“ materiałów.

Iść do sieci

ARSY line - tworzenie stron i sklepów internetowych