UV záření

UV záření

UV záření, jako přirozená součást slunečního záření, má vliv téměř na všechny textilní materiály, které se používají při výrobě technického textilu. Působením UV záření dochází k degradaci materiálu a tím ke ztrátám pevností základních stavebních prvků - vláken či pásků.

Intenzita UV záření je proměnlivá a je úměrná intenzitě slunečního záření v různých geografických oblastech. Intenzitu UV záření měříme v kLy (kilolengley), tedy v jednotkách, které vyjadřují, kolik energie UV záření dopadne na jeden mm3 za rok. Zobecněná mapa oblastí dle intenzity UV záření.


Největší vliv má UV záření na polypropylen. Tento materiál, který je základem mnoha odvětví, je třeba před účinky UV záření chránit. Děje se tak pomocí speciálních přísad - stabilizátorů. Stabilizace polypropylenu proti účinkům UV záření se řídí intenzitou tohoto záření v jednotlivých oblastech.

Pokud máme např. polypropylenové lano stabilizováno na 100 kLy, tedy pro podmínky střední Evropy, znamená to, že zde toto lano nesmí během jednoho roku ztratit více než 50% své pevnosti. Aby nedocházelo k poměrně velkým úbytkům pevností (zejména u bezpečnostních aplikací), je nutno zvolit stabilizaci vyšší, než je intenzita UV záření v dané oblasti.

Obecně je známo, že nejmenší vliv má UV záření na polyester. Dlouhodobým měřením a testováním našich výrobků - lan z různých materiálů - jsme však dospěli k zajímavým výsledkům: nejmenší úbytky pevnosti byly zjištěny u lan z polypropylenového multifilamentního vlákna MULTITEX, které bylo standardně stabilizováno na 80 - 100 kLy, viz. vliv UV zář. na pevnost textilních materiálů a poločas rozpadu.Lana z vlákna MULTITEX se snažíme uplatnit všude tam, kde jsou dlouhodobě vystavena vlivu UV záření - pracovní a bezpečnostní sítě, elektrická ohradníková lana, lana na dětských hřištích apod.

ARSY line - создание сайтов…