• Ввод
 • Doba používání statických lan a jejich skladování
Doba používání statických lan a jejich skladování

Doba používání statických lan a jejich skladování

DOBA POUŽÍVÁNÍ 

Detailní číselný údaj o stárnutí statických lan je možný jen velmi orientačně jako hrubé vodítko a neosvobozuje uživatele od povinného zajištění prohlídky lana po použití kompetentní osobou (osoba pověřená výrobcem).
V závislosti na četnosti a intenzitě používání způsobují vnější vlivy jako oděr, znečištění, mechanické zatěžování (statické), práce lana (spouštění, příp. slaňování), zatížení pády (dynamické), intenzivní působení UV záření, agresivní klimata, atd. to, že statický a dynamický výkon statického lana (bezpečnostní rezerva) se snižuje.
Rozhodující pro bezpečnost statických lan při používání jsou vnější ovlivňující faktory, např.:

Ostré hrany, které mohou mít i při malém napětí lana fatální následky!

Slaňování a spouštění (práce lana), které vede k poklesu dynamického a statického výkonu. Například při častém slaňování s velkým zatížením způsobuje teplo vlivem tření, které přitom nutně vzniká, spečení (natavení) přízí opletu lana.

Oděr způsobuje postupné oslabování soudržnosti opletu. Čím silnější je oděr, tím zřetelněji se projevuje chlupacení opletu.

Vnitřní oděr - částice nečistot a horniny, vniklé dovnitř lana, vedou zejména ve spojení s velkým výkonem lana k tomu, že jemná vlákna v jádře i opletu lana podléhají oděru. Částice působí jako brusný písek a vedou ke zmenšení nosného průřezu - to zejména v případě častého slaňování.

Zatížení pády – z důvodu malého dynamického prodloužení musí být zatížení pády větší nebo rovno pádovému faktoru 0,3 v podstatě vyloučeno. Protože na rozdíl od dynamických lan nespočívá hlavní úkol statických lan v bezpečném zachycení pádů, nýbrž ve kvazistatickém zatížení jen s minimálním dynamickým namáháním.

 • PŘÍLEŽITOSTNĚ POUŽÍVANÉ (několikrát za rok) bez intenzity používání, která by stála za zmínku, bez podstatného mechanického zatěžování nebo zatížení pádem, bez rozpoznatelného oděru nebo znečištění: 8 - 10 let.
 • PŘÍLEŽITOSTNĚ POUŽÍVANÉ (několikrát za rok), ale s vysokou intenzitou používání, mechanickým zatěžováním (zavěšování, spouštění a slaňování), žádné zatížení pádem. Známky používání: lehký oděr, mírné znečištění, nepatrné chlupacení: 5 - 8 let.
 • ČASTO POUŽÍVANÉ (několikrát za měsíc) s malou intenzitou používání, bez podstatného mechanického zatěžování (zavěšování, občasné spouštění, příp. slaňování), žádné zatížení pádem, známky používání: bez známek výrazného oděru, mírné znečištění, stěží rozpoznatelné chlupacení: 5 - 8 let.
 • VELMI ČASTO POUŽÍVANÉ (několikrát za týden) s malou intenzitou používání, bez podstatného mechanického zatěžování nebo zatížení pádem. Známky používání: známky výrazného oděru, mírné znečištění, rozpoznatelné chlupacení: 3 - 5 let.
 • VELMI ČASTO POUŽÍVANÉ (několikrát za týden) s velkou intenzitou používání, mechanickým zatěžováním (zavěšování), ale bez zařízení pádem. Známky používání: zřetelné chlupacení, známky oděru, mírné zesklovatění: 3 - 5 let.
 • INTENZIVNĚ POUŽÍVANÉ (denně) s normální intenzitou používání, bez značeného mechanického zatěžování, zatížení pádem. Známky používání: zřetelné chlupacení, zřetelný oděr, silné znečištěn: 1 - 3 roky.
 • INTENZIVNĚ POUŽÍVANÉ (denně) s velkou intenzitou používání, mechanickým zatěžováním (zavěšování), ale bez zatížení pádem. Známky používání: známky výrazného oděru, zesklovatění, znečištění a chlupacení:

ZATÍŽENÍ PÁDY NEBO JINÉ SILNÉ MECHANICKÉ, FYZIKÁLNÍ, KLIMATICKÉ NEBO CHEMICKÉ VLIVY MOHOU LANO POŠKODIT TAK SILNĚ, ŽE PODLE OKOLNOSTÍ MŮŽE BÝT NUTNÉ LANO OKAMŽITĚ VYŘADIT Z POUŽÍVÁNÍ. LANO JE NUTNÉ OKAMŽITĚ VYŘADIT Z POUŽÍVÁNÍ I TEHDY, KDYŽ UŽIVATEL MÁ I TY NEJMENŠÍ POCHYBNOSTI O BEZPEČNOSTI A BEZVADNÉM STAVU LANA.

DOBA SKLADOVÁNÍ

Lana určená pro speleo a canyoning lze skladovat v nepoužitém stavu, pokud nemají omezení doby používání, až 5 let.

Předpokladem jsou optimální skladovací podmínky, a těmi jsou:

 • čisté místo, chráněné před světlem;
 • žádné chemické, fyzikální či mechanické vlivy;
 • teplota 15 – 25 °C;
 • relativní vlhkost cca 65 %.

Nutná je také každoroční prohlídka lana kompetentní osobou, pověřenou výrobcem.

ARSY line - создание сайтов…