• Ввод
  • Test stálobarevnosti polypropylenového vlákna

Test stálobarevnosti polypropylenového vlákna 8.12.2021

 Test stálobarevnosti polypropylenového vlákna

Protože reagujeme na požadavky trhu, nechali jsme otestovat několik našich nejpoptávanějších odstínů polypropylenového multifilamentního vlákna na stálobarevnost různými metodami. Test prováděl Textilní zkušební ústav, s.p. v Brně. První stanovení stálobarevnosti ve vodě bylo provedeno metodikou podle normy ČSN EN ISO 105-E01. Hodnoceno bylo zapouštění do tkaniny dle šedé stupnice dle normy ČSN EN ISO 105-A03 a číselná hodnota změny odstínu dle ČSN EN 20105-A02. Naše vlákno si vedlo výborně, jeho výsledky jsou na hodnotách 4 až 5, přičemž hodnota 5 vyjadřuje maximální hodnotu stálobarevnosti.

Další zkouškou stálobarevnosti prováděnou stejným ústavem bylo stanovení stálobarevnosti v suchém otěru dle ČSN EN ISO 105-X12 a stálobarevnosti v kyselém a zásaditém potu dle ČSN EN ISO 105-E04. Stanovení stálobarevnosti v suchém otěru bylo hodnoceno obdobně číselnou hodnotou zapouštění do tkaniny dle šedé stupnice dle normy ČSN EN ISO 105-A03. Stanovení stálobarevnosti v kyselém a zásaditém potu bylo hodnoceno také číselnou hodnotou zapouštění do tkaniny dle šedé stupnice dle normy ČSN EN ISO 105-A03 a číselnou hodnotou změny odstínu dle ČSN EN 20105-A02. Všechny zkoušené odstíny při testování oběma metodami a při interpretaci výsledků oběma metodami vykazují výborné výsledky na hodnotách 4 až 5, kdy opět maximální hodnota znázorňující nejlepší výsledky je 5.


ARSY line - создание сайтов…