Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.

Průmysl

Lana, šňůrky, textilní vlákna, skané a neskané pásky do každého odvětví.
Chci vědět více

Проекты

Máte podezření, že se ve firmě LANEX někdo chová neeticky nebo dokonce protiprávně? Využijte whistleblowing kanál holdingu BR Group. Všechna oznámení řeší Barbora Pavlasová, která je příslušnou osobou ve firmách holdingu BR Group a je vázána mlčenlivostí o vaší identitě.

Jak poslat oznámení

Zaměstnanci nebo statutární orgány společnosti

  1. prostřednictvím platformy vnitřního oznamovacího systému dostupné v mobilní aplikaci Munipolis, nebo na internetové platformě Munipolis www.nntb.cz/c/rx7mts75, a to po vyplnění formuláře nebo nahráním hlasové zprávy, kde Oznamovatel nahraje své oznámení, případně připojí přílohy související s Oznámením. K odesláním oznámení dojde kliknutím na tlačítko ODESLAT („Platforma“).
  2. telefonicky na telefonní lince +420234723079, kterou technicky zajišťuje společnost FaceUp. Hlasová zpráva bude po nahrání předána Příslušné osobě a do SMS bude Oznamovateli zaslán klíč k jeho Oznámení. S využitím klíče může Oznamovatel sledovat Oznámení a komunikovat s Příslušnou osobou na internetové platformě MUNIPOLIS.
  3. osobně na základě vyžádání přímo v kanceláři Příslušné osoby na adrese sídla BR Group a.s., nebo vyžádáním prostřednictvím kterékoliv z oznamovacích platforem, s uvedením kontaktních údajů. (Barbora Matlengová - BR Group a.s., Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava)

Externí partneři (odběratelé, dodavatelé a jiné osoby)

  1. písemně prostřednictvím e-mailu whistleblowing@brgroup.cz.
  2. na internetové platformě Munipolis www.nntb.cz/c/rx7mts75.
  3. telefonicky na telefonní lince +420234723079, kterou technicky zajišťuje společnost FaceUp. Hlasová zpráva bude po nahrání předána Příslušné osobě a do SMS bude Oznamovateli zaslán klíč k jeho Oznámení. S využitím klíče může Oznamovatel sledovat Oznámení a komunikovat s Příslušnou osobou na internetové platformě MUNIPOLIS.
  4. osobně na základě vyžádání v kanceláři Příslušné osoby na adrese sídla BR Group a.s., nebo vyžádáním prostřednictvím kterékoliv z oznamovacích platforem s uvedením kontaktních údajů. (Barbora Matlengová - BR Group a.s., Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava)


Více informací se dozvíte v dokumentu - Interní pravidla společnosti o oznamování protiprávního jednání a ochraně oznamovatele

ARSY line - создание сайтов…