Průmyslová a hobby lana

Technické parametry průmyslových a hobby lan

Technické parametry průmyslových a hobby lan
Para­metry PP pásek PP Multi­tex POLYS Poly­amid Poly­ester
pevnost zobrazit tabulku zobrazit tabulku zobrazit tabulku zobrazit tabulku zobrazit tabulku
min. poměrná pevnost vstup. motouzů 4.23 cN/­dtex 6.62 cN/­dtex 6.62 cN/­dtex 7.06 cN/­dtex 7.06 cN/­dtex
4.8 g/den 7.5 g/den 7.5 g/den 8.0 g/den 8.0 g/den
měrná hmotnost 0,91 g/cm3 0,91 g/cm3 0,91 g/cm3 1.14 g/cm3 1.4 g/cm3
plave na vodě ano ano ano ne ne
teplota měknutí 140°C 140°C 150°C 170°C 225°C
max. teplota použití 100°C 100°C 100°C 80°C - 100°C 180°C
pracovní teplota (pro okolí) do 80°C do 80°C do 75°C do 100°C do 120°C
odolnost vůči UV dobrá* velmi dobrá* velmi dobrá* dobrá vyni­kající
odolnost vůči kyse­linám +++ +++ +++ + ++
odolnost vůči alkáliím +++ +++ +++ ++ ++
odolnost vůči orga­nickým roz­pouš­tědlům ++ ++ ++ ++ +++

Legenda k tabulce

+++ pro daný účel nejlepší
++ pro daný účel vhodná
+ pro daný účel se dají použít

Modifikace POLYS - HiTen, SunFix
Modifikace PP Multi - ANTIPYREX
Modifikace PA a PES - možnost termofixace

Pevnosti lan:

Pevnost lan je jednou ze základních charakteristik. Jedná se o sílu v N (Newtonech), která je vyvinuta při přetrhu lana. Pevnost se uvádí také v kg nebo v kN a daN (kilonewtonech a dekanewtonech … 1kg = 0,981 daN).
Minimální pevnost odpovídá příslušným evropským normám:

 • EN ISO 1346 - PP pásek a PP Multitex
 • EN ISO 14687 - Polysteel
 • EN ISO 1140 - Polyamid
 • EN ISO 1141 - Polyester
 • EN ISO 14686 - Polyester/polyolefin dvojitá vlákna

Minimální pevnosti nestandardních lan jsou stanoveny na základě vlastních měření v naší laboratoři a testovacích zařízeních certifikovaných a dozorovaných Germanischer Lloyd.

Poměrná pevnost:

Vyjadřuje přepočet celkové pevnosti lana (v Newtonech, dříve v gramech) při přetrhu na základní konstrukční jednotku lana - pásek, vlákno, monofilament (měřeno v dtex, dříve v denierech). Umožňuje srovnání jednotlivých materiálů mezi sebou.
Srovnání poměrné pevnosti lan různých materiálových bází:

Graf průtažnosti
 

Nosnost lan:

Je třeba rozlišovat mezi maximální pevností lana a jeho nosností. Nosnost je maximální zatížení lana, které nesmí být překročeno a je závislé na stanoveném koeficientu bezpečnosti. Pokud používám upravená lana např. ke zvedání břemen, musíme již pracovat s tzv. bezpečnostním faktorem, který jednoznačně určuje nosnost lana.
Příklad: lano s minimální pevností 1000 kg, které bude použito ke zvedání nákladu a má bezpečnostní faktor 5:1 má nosnost 200 kg.

Faktory ovlivňující pevnost lan:

 • konstrukce lana
 • oděr lana - narušením povrchových vláken dochází ke snižování pevnosti
 • působení chemikálií - pevnosti lan z materiálů, které nejsou odolné vůči různým chemikáliím, mohou být významně ovlivněny působením těchto látek - skladujte lana mimo dosah chemikálií!
 • působení teploty - viz. tabulka vlastností - skladujte lana mimo zdroje tepla!
 • působení slunečního (UV) záření - skladujte lana na místech chráněných před slunečním zářením!
 • působení rázových sil
 • záplety - snižují pevnost lan o cca 10%, záplety je nutno provádět velmi pečlivě
 • uzly - snižují pevnost lan o cca 50% (až o 90% u ocelových lan)

Oděruvzdornost:

Tato veličina je velmi důležitá pro pevnost lana a posouzení stavu lana během jeho používání. Vyjadřuje, jak je lano z daného materiálu odolné proti oděru způsobeném ostrými hranami.
Test oděruvzdornosti materiálu:


 

Teplota tání:

Jedná se o jednu ze základních fyzikálních vlastností syntetických materiálů. Je to teplota, při níž začínají v syntetickém materiálu probíhat nevratné změny (vlákna na povrchu začínají sklovatět). Je třeba dbát na to, aby zejména při skladování nebyla lana umístěna u zdrojů tepla, neboť by mohlo dojít k zásadním změnám v pevnostech lan.

Maximální okolní teplota:

Jedná se o takové teploty, které sice z dlouhodobého hlediska nenaruší výrobek, ale mohou způsobit změnu jeho klíčových technických parametrů.

Odolnost vůči UV záření:

Působením UV záření na textilní materiály dochází ke ztrátám pevnosti. Syntetické i přírodní materiály jsou různě odolné vůči UV záření, resp. slunečnímu svitu. Některé materiály, zejména polyolefiny, vyžadují dodatečnou UV stabilizaci.
Dle příslušné normy např. PP lano se stabilizací 100 kLy po ročním působení UV záření o intenzitě 100 kLy nesmí ztratit více než 50% své pevnosti.
Stabilizace může negativně ovlivňovat pevnost lana. U našeho lana POLYS SunFix je dosaženo takové stabilizace, která dostatečně chrání lano i v podmínkách s velmi vysokou intenzitou slunečního záření. Velmi dobře odolnými lany proti UV záření jsou díky své konstrukci lana z PP multifilamentních vláken.