Bezpečnost práce

Školící programy

Školící programy
Profesionální, rychlé a cenově dostupné řešení v oblasti osobních prostředků k ochraně proti pádu. Široká sortimentní nabídka, poradenství, školení a servis. Vaše potřeby řešíme komplexně.

Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Frekventanti se seznámí s nařízením vlády č. 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky budou informováni o ČSN EN, které se k činnostem ve výškách a nad volnou hloubkou vztahují. Závěrem jsou znalosti ověřeny testem.
Frekventanti získají osvědčení, jehož platnost je 12 měsíců.

Používání prostředků osobního zabezpečení pro práci ve výškách

Seznámení s technickými prostředky, které jsou určeny k zabránění pádu z výšky. Frekventanti budou seznámeni s celým spektrem užívaných osobních ochranných prostředků a jejich použitím v praxi.
Tento program se školí samostatně nebo spolu s předchozím modelem a je určen především pro začátečníky a mírně pokročilé uživatele.

Školení k výrobkům LANEX a.s. a KONG

Teoretické seznámení a praktický výcvik v používáním výrobků, které navazuje na předchozí moduly. Je určeno pro zákazníky, kteří si zakoupili prostředky osobního zabezpečení značky LANEX a.s. a KONG.

Výcvik průmyslových lezců

Teoretické školení, praktický výcvik a přezkoušení pracovníků, kteří používají pro činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou lezecké techniky. Výcvik je určen pro osoby, které mají praktické zkušenosti s lezeckými technikami. Frekventanti získají osvědčení o absolbování tohoto programu s platností 12 měsíců.

Školení osob pověřených kontrolou výrobků LANEX a.s. a KONG

Oprávněná osoba může provádět periodické kontroly výrobků LANEX a.s. a KONG buď ve vlastní firmě, tj. tam, kde je větší množství těchto výrobků, případně jako smluvně vázanou podnikatelskou aktivitu. Tento modul je samostatný a je určen hlavně pro osoby s dlouholetými zkušenostmi v oblasti prací ve výškách.
Frekventanti získají osvědčení s platností 12 měsíců.

Pro více informací a objednávky školení nás prosím kontaktujte.


Zaujala Vás naše nabídka nebo máte další otázky?

Zavolejte nám 553 751 111