Novinky

Projekt 5S v LANEX a.s. úspěšně pokračuje

Projekt 5S v LANEX a.s. úspěšně pokračuje

Již více než rok pracujeme v LANEX a.s. na projektu zavedení 5S, jehož cílem je zlepšení v organizaci pracovního prostředí a tím i jeho kvality. Dalším neméně důležitým cílem je posílení samostatnosti zaměstnanců a týmové práce, bez které se žádné projekty neobejdou.

Díky sérii úvodních školení zaměstnanců všech úrovní a konzultacím s experty z oboru se nám podařilo vtáhnout do hry i ty největší skeptiky a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Aplikace metody 5S běží podle plánu a v těchto dnech jsme dokončili její 2. etapu na úsecích údržby a expedice.

Všem je jasné, že ukončením i té poslední etapy projekt nekončí a že pak nastává fáze nejdůležitější – důsledné vyžadování zavedených standardů. Jak ale nejen přiložené fotografie nového stavu, ale i ohlasy zaměstnanců naznačují, zavedená pravidla 5S jsou již nyní viditelná na každém kroku a stávají se přirozenou součástí každodenního života firmy.

7654