Kariera

Kariera

Czy chcesz do nas dołączyć?

  • Slogan firmowy You can be sure jest nie tylko wyrazem naszego stosunku do klientów, ale również do pozostałych partnerów w kontakcie handlowym, a także do pracowników.
  • Wysoką konkurencyjność naszych wyrobów zapewniamy za pośrednictwem jakościowego zespołu współpracowników i dbamy o systematyczny rozwój ich umiejętności, fachowości i kwalifikacji.
  • Jesteśmy spółką długookresowo stabilną pod względem finansowym, ważnym regionalnym pracodawcą z priorytetową troską o swoich pracowników, w zamian żądamy wysokiego zaangażowania pracowniczego, profesjonalności i prężności, jak również lojalności pracowników wobec firmy.
  • Świadczymy ciekawe benefity pracownicze.

Możesz skontaktować się z nami