Česky English Deutsch Polski по-русски Hrvatski
Liny przemysłowe i hobbistyczne

Parametry techniczne - Liny przemysłowe i hobbistyczne

Para­metry PP splitfilm PP Multi­tex POLYS Poly­amid Poly­ester
wytrzy­małość tu tu tu tu tu
min. wytrzy­małość propor­cjonalna sznurków wejścio­wych 4.23 cN/­dtex 6.62 cN/­dtex 6.62 cN/­dtex 7.06 cN/­dtex 7.06 cN/­dtex
4.8 g/den 7.5 g/den 7.5 g/den 8.0 g/den 8.0 g/den
masa jednost­kowa 0,91 g/cm3 0,91 g/cm3 0,91 g/cm3 1.14 g/cm3 1.4 g/cm3
unosi się na wodzie tak tak tak nie nie
tempe­ratura
mięk­nięcia
140°C 140°C 150°C 170°C 225°C
maks.
tempe­ratura
zasdo­sowanie
100°C 100°C 100°C 80°C - 100°C 180°C
tempe­ratura robocza (odocze­nia) do 80°C do 80°C do 75°C do 100°C do 120°C
odpor­ność na UV dobra* bardzo
dobrá*
bardzo
dobrá*
dobra znakomita
odpor­ność na kwasy +++ +++ +++ + ++
odpor­ność na zasady +++ +++ +++ ++ ++
odpor­ność na rozpuszc­zalniki orga­niczne ++ ++ ++ ++ +++

Uwagi:

+++ znakomita odporność
++ dobra odporność
+ ograniczona odporność

Modifikace POLYS - HiTen, SunFix
Modifikace PP Multi - ANTIPYREX
Modifikace PA a PES - možnost termofixace

Wytrzymałość lin:

Wytrzymałość lin jest jedną z podstawowych charakterystyk. Chodzi o siłę w N (newtonach), które jest przykładana przy zerwaniu liny. Wytrzymałość jest także podawana w kg lub kN i daN (kilonewtonach i dekanewtonach ... 1 kg = 0,981 daN).

Wytrzymałość minimalna odpowiada właściwym normom europejskim:

Minimalne wytrzymałości lin niestandardowych są ustalone na podstawie własnych pomiarów w naszym laboratorium na urządzeniach testujących certyfikowanych i nadzorowanych przez Germanischer Lloyd.

Wytrzymałość proporcjonalna:

Wyraża przeliczenie całkowitej wytrzymałości liny (w newtonach, wcześniej w gramach) przy zerwaniu na podstawową jednostkę konstrukcyjną liny – taśmę, włókno, monofilament (pomiar w dtex, wcześniej w denierach).Umożliwia porównanie poszczególnych materiałów między sobą.

Porównanie wytrzymałości proporcjonalnej lin z różnych baz materiałowych:

Graf průtažnosti

Nośność lin:

Należy rozróżniać wytrzymałość maksymalną liny i jej nośność. Nośność jest maksymalnym obciążeniem liny, którego nie wolno przekraczać, i jest zależne od ustalonego współczynnika bezpieczeństwa. Jeżeli używanym wykończonych lin np. do podnoszenia ciężarów, musimy już pracować z tzw. współczynnikiem bezpieczeństwa, który jednoznacznie określa nośność liny.
Przykład: lina o minimalnej wytrzymałości 1000 kg, która zostanie użyta do podnoszenia ładunku i posiada współczynnik bezpieczeństwa 5:1, ma nośność 200 kg.

Czynniki wpływające na wytrzymałość lin:

Odporność na ścieranie:

Ta wielkość jest bardzo ważna dla wytrzymałości liny i oceny stanu liny w trakcie jej używania. Wyraża ona, jak liny z danego materiału jest odporna na ścieranie powodowane ostrymi kantami.
Test odporności materiału na ścieranie:

Otěruvzdornost lan
 

Temperatura topnienia:

Chodzi o jedną z podstawowych własności fizykalnych materiałów syntetycznych. Jest to temperatura, przy które w materiale syntetycznym zaczynają przebiegać nieodwracalne zmiany (włókna na powierzchni zaczynają szkliwieć). Należy dbać o to, żeby zwłaszcza podczas składowania liny nie były umieszczone koło źródeł ciepła, bowiem mogłoby dojść do zasadniczych zmiany wytrzymało)ci lin.

Maksymalna temperatura otoczenia:

Chodzi o takie temperatury, które z długookresowego punktu widzenia wprawdzie wyrobu nie naruszą, jednak mogą spowodować zmianę jego kluczowych parametrów technicznych.

Odporność na promieniowanie UV:

W wyniku działania promieniowania UV na materiały włókiennicze dochodzi do strat wytrzymałości. Materiały syntetyczne i naturalne są w różnym stopniu odporne na promieniowanie UV, odpow. światło słoneczne. Niektóre materiały, zwłaszcza polioleofiny, wymagają dodatkowej stabilizacji UV.
Zgodnie z odpowiednimi normami np. lina PP ze stabilizacją 100 kLy po rocznym działaniu promieniowania UV o natężeniu 100 kLy nie może utracić więcej niż 50 % swojej wytrzymałości.
Stabilizacja może negatywnie wpływać na wytrzymałość liny. W przypadku naszej liny POLYS SunFix została osiągnięta taka stabilizacja, która dodatkowo chroni linę także w warunkach z bardzo dużym nasileniem promieniowania słonecznego. Linami z bardzo dobrej odporności na promieniowanie UV dzięki swej konstrukcji sął liny PP z włókien multifilamentowych.