O nas

O nas

Kim jesteśmy

Solidny partner. Slogan firmowy You can be sure wyraża istotę naszego stosunku do klienta. Tradycja produkcji tkanin technicznych sięga w Bolaticach roku 1949. Natomiast marka LANEX a.s. rozwija się pomyślnie od początku lat 90. XX wieku.

Podstawową strategią firmy od początku lat 90. jest orientacja proeksportowa oparta na specjalizacji, rozwoju, wdrażaniu nowych technologii, jakości i prężności. LANEX działa w skali ogólnoświatowej i swoje dostawy kieruje do ponad 50 krajów, przy czym dominujący udział mają rynki UE i Rosji. Udział eksportu stanowi 85 % obrotu.

Na początku XXI wieku jesteśmy firmą dynamicznie się rozwijającą, która nie chce wyłącznie korzystać z dorobku przeszłości, ale jesteśmy gotowi współuczestniczyć w kształtowaniu przyszłości branż naszego biznesu.

Co robimy i dlaczego to robimy

Przynosimy technologicznie zaawansowane produkty z różnych dziedzin włókiennictwa technicznego. Od wysokowytrzymałych włókien polipropylenowych po włókna na sztuczne murawy, od lin okrętowych po liny wspinaczkowe czy ratownicze. W każdym asortymencie orientujemy się na specjalizację, rynki niszowe, szybkie dostawy na wymiar i w terminie.

Dbamy o to, aby w najwyższym stopniu jakościowo, szybko i dokładnie rozwiązywać wymagania i potrzeby klientów, aby w ramach tej działalności tworzyć dostateczne źródła służące dalszemu rozwojowi spółki i realizować dane zadaniowe jej akcjonariuszy, to wszystko w zgodzie z rozwojem jakości pracowników i ochroną środowiska naturalnego.

Co jest naszym posłannictwem

Długookresowo i prężnie zaspokajać potrzeby klientów oferując im produkty z zakresu tkanin technicznych, orientując się na rynek ogólnoświatowy, a przede wszystkim na te segmenty, które wymagają rozwiązań wyspecjalizowanych.

Preferując indywidualne podejście do klienta, zwracając szczególną uwagę na jakość, rozwój i doskonalenie produktów i podnoszenie ich wartości użytkowej chcemy budować i umacniać długotrwałe stosunki partnerskie z klientami. A także umacniać oblicze solidnej, respektowanej i odnoszącej sukcesy firmy, budującej swoją pozycję na światowym rynku.