O nas

LANEX - Zielona firma

LANEX - Zielona firma

Od 06. 03. 2017 r. spółka LANEX a.s. uczestniczy w projekcie „Zielona firma”. Swoim pracownikom umożliwia więc pozbyć się za darmo i głównie w sposób ekologiczny wysłużonego czy niepotrzebnego drobnego sprzętu elektrycznego i baterii. Pracownicy mogą je oddać do pojemnika zbiorczego, który jest umieszczony w portierni przy wejściu do spółki. Krokiem tym LANEX a.s. poszerza swoje działania w dziedzinie ochrony środowiska.

Celem projektu „Zielona firma” jest ochrona środowiska naturalnego za pośrednictwem odbierania i recyklingu niepotrzebnych urządzeń elektrycznych. Te często zawierają substancje niebezpieczne dla życia, jak np. rtęć, ołów, kadm czy bromowane zwalniacze palenia, ale z drugiej strony także dużą ilość materiałów przydatnych do recyklingu i ponownego użycia.

Certyfikat można pobrać TUTAJ