Kontakt

Kontakt
LANEX Polska Sp. z o.o LANEX Polska Sp. Z o.o.
Rapackiego 22
42-520 Dąbrowa Górnicza
Tel. +48 322 648 653
Mob. +48 604 915 118
www.lanexpolska.pl

Regon: 276759716
NIP: 629-21-50-151

Sad Rejonowy w Katowicach
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000129494
Wysokosc Kapitalu Zakladowego: 150 000 PLN

Kierownictwo spółki