Novinky

Odštěpení divize SINGING ROCK

Odštěpení divize SINGING ROCK

K datu 1. října 2013 došlo k odštěpení divize SINGING ROCK od LANEX a.s. Tímto datem byl proveden v obchodním rejstříku zápis nového právního subjektu SINGING ROCK s.r.o. se sídlem v Poniklé.

Důvodem tohoto kroku je zájem na oddělení jednotlivých sortimentně a segmentově samostatných částí podnikatelských aktivit LANEXu, zajištění lepší strategické profilace značky SINGING ROCK na trhu prostředků osobního zabezpečení a outdooru, jakož i lepší profilace LANEX a.s. v širokém spektru tržních segmentů, v nichž LANEX dlouhodobě působí.

SINGING ROCK s.r.o. se odštěpením stává sesterskou společností LANEX a.s. a dále zůstává součástí „LANEX Group“ a obě společnosti budou plně dále využívat vzájemných synergií v oblasti byznysu, technologií, jakož i organizace a řízení.

Rudolf Gregořica
Předseda představenstva LANEX a.s.