Novinky

Mezinárodní hasičské cvičení v LANEX a.s.

Mezinárodní hasičské cvičení v LANEX a.s.

4.4.2012 proběhlo v naší firmě mezinárodní taktické cvičení jednotek požární ochrany České a Polské republiky. Hasiči si zvolili LANEX a.s. proto, že je ideální svou velikostí a umístěním v městské zástavbě. Cvičení trvalo zhruba dvě hodiny, během kterých si jednotky vyzkoušely koordinaci přeshraniční spolupráce a otestovaly dojezdové časy. Se simulovaným požárem zápasilo 50 mužů. Opavští hasiči spolupracují s kolegy z polské Raciborze už několik let a na hladkém průběhu celé akce to bylo znát. Předseda představenstva LANEX a.s. věnoval hasičům po skončení akce statická lana a vyjádřil přání, abychom se společně do budoucna setkávali pouze v rámci takovýchto cvičení a nemuseli nikdy řešit reálné požáry.

7503 Foto: David Bernard