Kariéra

Kariéra

Pracovní nabídky

Chcete se přidat?

  • Špičkovou úroveň našich výrobků zajišťujeme špičkovým týmem spolupracovníků.
  • Nabízíme uplatnění všem, kteří jsou ochotni naplno pracovat s aktivním využitím všech svých znalostí a dovedností a nadále se dynamicky rozvíjet.
  • Jsme významným regionálním zaměstnavatelem a nabízíme svým zaměstnancům další zvyšování kvalifikace a zajímavou skladbu zaměstnaneckých výhod.
  • Do našeho týmu můžete patřit i Vy, pokud splňujete naše náročná kvalifikační a osobnostní kritéria.Váš zájem o konkrétní pozici nebo jen sdělení Vašeho obecného zájmu o zaměstnání zaznamenejte v níže uvedeném formuláři.
  • Firemní slogan You can be sure je nejen vyjádřením podstaty našeho vztahu k zákazníkům, ale rovněž k ostatním partnerům v obchodním styku a také k zaměstnancům.
  • Vysokou konkurenceschopnou úroveň našich produktů zajišťujeme kvalitním týmem spolupracovníků a dbáme na soustavný rozvoj jejich dovedností, odbornosti a kvalifikace.
  • Jsme dlouhodobě finančně stabilní společností, významným regionálním zaměstnavatelem s prioritní péčí o své zaměstnance, na oplátku žádáme vysoké pracovní nasazení, profesionalitu a flexibilitu, jakož i loajalitu zaměstnanců s firmou.
  • Poskytujeme zajímavou skladbu zaměstnaneckých výhod.

Můžete nás kontaktovat

Poučení o ochraně osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Tyto svěřené osobní údaje jsou shromažďovány za účelem jejich uložení a dalšího případného zpracování pro vnitřní potřebu firmy LANEX a.s. v České republice, a to za účelem výkonu práv a plnění povinností souvisejících s případným uzavřením pracovněprávního vztahu. Po 6-měsíční lhůtě budou tyto údaje skartovány.

Zjistíte-li porušení povinností při správě osobních údajů, máte právo žádat Úřad pro ochranu osobních údajů o zajištění opatření k nápravě a domáhat se nároků uvedených v příslušných ustanoveních zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Firma LANEX a.s. informuje o výsledcích výběrových řízení pouze ty uchazeče, s nimiž navázala předchozí osobní kontakt.