Novinky

Flexibilní obaly mají nové webové stránky

Flexibilní obaly mají nové webové stránky

V souvislosti s rozdělení LANEX a.s., tj. odštěpením divize Flexibilní obaly do samostatného právního subjektu –
LANEX Packaging s.r.o. k 1. 9. 2011 naleznete tento sortiment, kontakty a novinky o této produktové skupině na novém webu – www.lanex-packaging.cz .