Novinky

Bezplatné audity lanových drah

Bezplatné audity lanových drah

LANEX a.s. jako přední světový výrobce papírenských zaváděcích lan nabízí od začátku letošního roku bezplatné poradenství papírnám v oblasti papírenských strojů. Účelem této činnosti je doporučit papírnám na základě provedené analýzy opravu popř. i přestavbu lanových drah.

Výsledkem učiněných opatření je pak zvýšení životnosti lan, prodloužení intervalu jejich výměny a zejména (díky eliminaci prostojů) výrazné navýšení výroby papíru. LANEX a.s. vnímá tuto službu jako přidanou hodnotu pro své zákazníky, neboť mu tato činnost umožňuje ještě více proniknout do problematiky používání papírenských zaváděcích lan a zejména pomoci papírnám jejich problémy s lanovými drahami nejen eliminovat, ale zejména jim předcházet.